Wzory dokumentów

Wyświetlanie 61 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
20. Wyrok SN z dnia 2 sierpnia 2012 r., II PK 3-12.rtf 51,8k
19. Wyrok SN z dnia 3 grudnia 2009 r., II PK 147-09.rtf 65,9k
17. Wyrok SN z dnia 14 marca 2008 r., I PK 241-07.rtf 57,4k
18. Wyrok SN z dnia 28 stycznia 2009 r., I PK 135-08.rtf 70,8k
16. Wyrok SN z dnia 16 maja 2006 r., I PK 213-05.rtf 57,2k
14. Wyrok SN z dnia 21 października 2003 r., I PK 519-02.rtf 61,1k
15. Wyrok SN z dnia 12 lipca 2005 r., II PK 358-04.rtf 45,3k
13. Wyrok SN z dnia 31 maja 2001 r., I PKN 428-00.rtf 47,2k
11. Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2000 r., I PKN 710-99.rtf 64,6k
12. Wyrok SN z dnia 7 lipca 2000 r., I PKN 721-99.rtf 49,1k
08. Wyrok SN z dnia 14 lipca 1999 r., I PKN 156-99.rtf 60,7k
09. Wyrok SN z dnia 2 września 1999 r., I PKN 235-99.rtf 54,7k
10. Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2000 r., I PKN 709-99.rtf 51,3k
07. Wyrok SN z dnia 11 maja 1999 r., I PKN 681-98.rtf 43,4k
05. Wyrok SN z dnia 3 czerwca 1998 r., I PKN 161-98.rtf 56,9k
06. Wyrok SN z dnia 9 grudnia 1998 r., I PKN 500-98.rtf 43,0k
04. Wyrok SN z dnia 27 lutego 1997 r., I PKN 22-97.rtf 47,4k
02. Wyrok SN z dnia 2 czerwca 1995 r., I PRN 23-95.rtf 42,0k
03. Wyrok SN z dnia 7 września 1995 r., I PO 6-95.rtf 51,6k
01. Wyrok SN z dnia 11 listopada 1982 r., I PRN 97-82.rtf 42,8k
04. Umowa na zastepstwo nieobecnego nauczyciela.rtf 73,7k
37. Wygasniecie stosunku pracy nauczyciela wskutek smierci pracownika.rtf 58,3k
36. Wygasniecie stosunku pracy nauczyciela wskutek nieprzystapienia do pracy.rtf 57,9k
35. Wygasniecie stosunku pracy nauczyciela wskutek odmowy podjecia pracy.rtf 58,2k
33. Stwierdzenie wygasniecia stosunku pracy nauczyciela z mocy prawa.rtf 58,5k
34. Wygasniecie stosunku pracy nauczyciela.rtf 58,3k
32. Rozwiazanie umowy o prace z nauczycielem z powodu niezdolnosci.rtf 58,7k
31. Rozwiazanie umowy za wypowiedzeniem.rtf 58,3k
30. Wniosek pracownika o sprostowanie swiadectwa pracy.rtf 59,0k
29. Zadanie przez pracownika wydania swiadectwa pracy.rtf 60,3k
27. Rozwiazanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela.rtf 54,8k
28. Swiadectwo pracy.rtf 72,6k
25. Rozwiazanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron.rtf 58,3k
26. Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem.rtf 58,6k
24. Zgoda nauczyciela na ograniczenie zatrudnienia.rtf 55,2k
22. Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny.rtf 55,1k
23. Pismo w sprawie ograniczenia zatrudnienia nauczyciela.rtf 57,4k
21. Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem w razie czesciowej likwidacji szkoly.rtf 64,3k
20. Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem w razie calkowitej likwidacji szkoly.rtf 61,2k
19. Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem ktory wniosl podanie o urlop bezplatny.rtf 58,9k
17. Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek negatywnej oceny pracy.rtf 59,4k
18. Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek cofniecia skierowania do nauczania religii.rtf 59,6k
16. Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego.rtf 57,9k
15. Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu choroby.rtf 58,3k
14. Rozwiazanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela.rtf 57,1k
13. Umowa z asystentem nauczyciela.rtf 75,8k
11. Wniosek do kuratora oswiaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie.rtf 58,7k
12. Wniosek do organu prowadzacego o wyrażenie zgody na zatrudnienie.rtf 100,2k
10. Informacja o przeksztalceniu umowy o prace.rtf 58,1k
09. Akt mianowania nauczyciela zatrudnionego w zespole szkol.rtf 66,9k
08. Akt mianowania nauczyciela.rtf 64,4k
06. Umowa o prace na czas okreslony.rtf 72,6k
07. Umowa o prace na czas nieokreslony.rtf 71,0k
05. Umowa z nauczycielem w przypadku zaistnienia potrzeby.rtf 77,4k
03. Umowa o prace na czas okreslony z nauczycielem stazysta.rtf 75,2k
02. Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.pdf 43,4k
01. Kwestionariusz osobowy dla pracownika.rtf 60,9k
Procedura wygasniecia stosunku pracy nauczyciela.pdf 475,4k
Procedura rozwiazania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy.pdf 497,9k
Procedura rozwiazania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania.pdf 516,4k
Procedura nawiazania stosunku pracy.pdf 519,6k
Wyświetlanie 61 rezultatów.