Wzory dokumentów

Wyświetlanie 37 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
01. Kwestionariusz osobowy dla pracownika.rtf 60,9k
02. Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.pdf 43,4k
03. Umowa o prace na czas okreslony z nauczycielem stazysta.rtf 75,2k
04. Umowa na zastepstwo nieobecnego nauczyciela.rtf 73,7k
05. Umowa z nauczycielem w przypadku zaistnienia potrzeby.rtf 77,4k
06. Umowa o prace na czas okreslony.rtf 72,6k
07. Umowa o prace na czas nieokreslony.rtf 71,0k
08. Akt mianowania nauczyciela.rtf 64,4k
09. Akt mianowania nauczyciela zatrudnionego w zespole szkol.rtf 66,9k
10. Informacja o przeksztalceniu umowy o prace.rtf 58,1k
11. Wniosek do kuratora oswiaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie.rtf 58,7k
12. Wniosek do organu prowadzacego o wyrażenie zgody na zatrudnienie.rtf 100,2k
13. Umowa z asystentem nauczyciela.rtf 75,8k
14. Rozwiazanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela.rtf 57,1k
15. Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu choroby.rtf 58,3k
16. Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego.rtf 57,9k
17. Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek negatywnej oceny pracy.rtf 59,4k
18. Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek cofniecia skierowania do nauczania religii.rtf 59,6k
19. Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem ktory wniosl podanie o urlop bezplatny.rtf 58,9k
20. Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem w razie calkowitej likwidacji szkoly.rtf 61,2k
21. Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem w razie czesciowej likwidacji szkoly.rtf 64,3k
22. Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny.rtf 55,1k
23. Pismo w sprawie ograniczenia zatrudnienia nauczyciela.rtf 57,4k
24. Zgoda nauczyciela na ograniczenie zatrudnienia.rtf 55,2k
25. Rozwiazanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron.rtf 58,3k
26. Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem.rtf 58,6k
27. Rozwiazanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela.rtf 54,8k
28. Swiadectwo pracy.rtf 72,6k
29. Zadanie przez pracownika wydania swiadectwa pracy.rtf 60,3k
30. Wniosek pracownika o sprostowanie swiadectwa pracy.rtf 59,0k
31. Rozwiazanie umowy za wypowiedzeniem.rtf 58,3k
32. Rozwiazanie umowy o prace z nauczycielem z powodu niezdolnosci.rtf 58,7k
33. Stwierdzenie wygasniecia stosunku pracy nauczyciela z mocy prawa.rtf 58,5k
34. Wygasniecie stosunku pracy nauczyciela.rtf 58,3k
35. Wygasniecie stosunku pracy nauczyciela wskutek odmowy podjecia pracy.rtf 58,2k
36. Wygasniecie stosunku pracy nauczyciela wskutek nieprzystapienia do pracy.rtf 57,9k
37. Wygasniecie stosunku pracy nauczyciela wskutek smierci pracownika.rtf 58,3k
Wyświetlanie 37 rezultatów.

Procedury

Nazwa Rozmiar
Procedura nawiazania stosunku pracy.pdf 519,6k
Procedura rozwiazania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania.pdf 516,4k
Procedura rozwiazania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy.pdf 497,9k
Procedura wygasniecia stosunku pracy nauczyciela.pdf 475,4k
Wyświetlanie 4 rezultatów.